Mediebureauet klarer ærterne for din virksomhed

Et mediebureau løser flere opgaver for din virksomhed, når I vælger at bruge annoncering som redskab i jeres markedsføring. For det første kan bureauet hjælpe med at afklare, hvilke medier, I bør annoncere i for at få størst mulig effekt, og for det andet kan bureauet forhandle priser og rabatter for dig, så du opnår den bedste deal, der kan fås.

Mediebureauerne gennemgår den samme udvikling, som de medier, det rådgiver om. Tidligere har der mest fokus på traditionelle kanaler som aviser, magasiner og TV, men i dag indgår for eksempel også annoncering på Google som en helt naturlig del af den mediepakke, som de fleste virksomheder, der annoncerer, anvender.

Mediebureau kan både være ren formidler af de kanaler, du bør anvende for annoncering, og være mere aktiv part og for eksempel producerer annoncer til Google.

Håndtering af annoncer på Google og FacebookHåndtering af annoncer på Google og Facebook

De fleste virksomheder, som bruger annoncekroner på at nå potentielle kunder, anvender Google og Facebook som kanaler. Det er i dag en helt uundværlig del af annoncepakken for de fleste virksomheder, især dem der henvender sig direkte til slutbrugerne.

Det kan være rigtig svært at begå sig på dette annoncemarked, så budgettet giver størst muligt afkast. Mediebureauet kan gå ind her og dels hjælpe med at styre indrykningerne og dels producere det indhold, som annoncerne skal have.

For mange mindre virksomheder er dette en stor byrde, fordi de sjældent har in house personale til disse opgaver. Her kan det så være en fordel af udlicitere opgaverne til en ekstern partner, eksempelvis et mediebureau.

Mediebureauet kan også løbende holde øje med annonceringen effekt og eventuelt ændre planerne, hvis det er en fordel.

Bureauet finder rabatterneBureauet finder rabatterne

For den uøvede kan det at bevæge sig ind på annoncemarkedet være lidt som at begive sig ind i en jungle, hvor stierne er overgroede, og løvet er en bremse for dit udsyn.

Her kommer mediebureauet ind i billedet og kan både hjælpe med planlægningen af annoncekampagner og med at finde de rigtige priser til din virksomhed.

Især magasin- og avismarkedet er præget af, at der gives pæne rabatter, og når man bureau kommer med en stor portefølje af kunder i baghånden, kan man meget nemmere forhandle sig til de bedste priser, end du selv kan som enkeltvirksomhed.

Ofte vil du også skulle operere med annoncering på flere markeder, og det kan være helt uoverskueligt at finde de rigtige mediekanaler i udlandet på egen hånd. Mediebureauet har enten selv kompetencerne hertil eller et partnerbureau i de enkelte lande.

Brancherne glider sammenBrancherne glider sammen

Tidligere var der en skarp adskillelse mellem de bureauer, som hjalp en virksomhed deres markedsføring. Reklamebureauet tog sig af det kreative og sammensatte kampagnerne for kunderne. Mediebureauet sørgede så for, at annoncerne kom til at køre i de rigtige medier. Måske var også et PR-bureau inde i billedet, som tog sig af de mere informationsmæssige opgaver i forbindelse med kampagnen eller virksomheden som sådan.

I dag, hvor vi opererer med et meget mere nuanceret mediebillede, og hvor vi både opererer online og offline, håndterer mediebureauet en mere bred opgave for deres kunder. Mediebureauerne kan i dag ofte håndtere hele processen fra idé til indrykning, og dermed glider brancherne mere og mere sammen.

Hvor der arbejdes med content på elektroniske kanaler, kommer mediebureauet også ofte ind som leverandør af dette.